Rammeavtale RIBR med Strand kommune

ROBS er tildelt rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester innen brannsikkerhet, som en av 3 leverandører, av Strand kommune. Slik avtale sikrer konkurransedeltakelser de neste 4 årene, i prosjekter som Strand kommune har behov for RIBR tjenester i.