Rammeavtale RIBR uavhengig kontroll med Stavanger kommune

ROBS er tildelt rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester, for uavhengig kontroll tiltaksklasse 2 og 3 innen brannsikkerhet, av Stavanger kommune ved Stavanger Eiendom. Vi en av 3 leverandører som skal levere slike RIBR tjenester, i prosjekter som Stavanger Eiendom gjennomfører i de kommende år og hvor det kraves uavhengigkontroll.