Tildelt RIBR oppdrag i Tou Bryggeri

ROBS er valgt som brannteknisk rådgiver av Stavanger kommune, i sterk konkurranse med nasjonale konkurrenter, til det 3. byggetrinnet for rehabilitering på gamle og ærverdige Tou Bryggeri i Stavanger. Eldste bygget er fra ca 1900-tallet og nyeste fra 1960-tallet, og fremstår sammenbygget.
Vi er stolte av å få være med på dette spennende og utfordrende rehabiliteringsprosjektet. Tou Bryggeri huser en lang historie og må på best måte bevare det gamle særpreget – utvendig og innvendig – samtidig som brannsikkerheten skal ivaretas i den totale bygningsmassen, som har mange ulike bruksformål innen kultur.
Ett spennende og utfordrende prosjekt i samarbeide med profesjonell tiltakshaver, brukergruppe og en prosjektgruppe med ARK, RIB, RIV og RIE.